facebook youtube
menu

věrnostní program VELUX

věrnostní program VELUX

Zaregistrujte sa

Pri vyplňovaní mena, názvu firmy a adresy do formulára, prosím rozlišujte veľké a malé písmená.

* Takto označené položky sú povinné.

 

Ktorý predajca Vás o programe informoval alebo Vám pomohol s registráciou:

Koľko strešných okien priemerne za rok namontujete?
kod

spoločnosti VELUX SLOVENSKO, spol. s r.o., so sídlom Bratislava, Galvaniho 17/A, PSČ 821 04, IČ: 031348611, ako správcovi na spracovanie mojich osobných údajov v rozsahu uvedenom na tomto formulári (meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, telefón a e-mail) a ďalej v rozsahu údajov získaných pri používaní vernostnej karty programu "VELUX Profi Klub" (ďalej len "Program") a v rozsahu údajov poskytnutých v rámci obchodného styku so správcom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujem za účelom marketingu a priameho marketingu, ponuke výrobkov a služieb a marketingových akcií a taktiež za účelom analýz zákazníckeho chovania a to pre účely zaslania ponúk vychádzajúcich z takejto analýzy, vrátane pozvánok na kurzy a školenia, aktuálnych informácií o novinkách a informácií o aktivitách na podporu predajcov, a ďalej za účelom propagácie na našich internetových stránkach www.velux.sk, a to na obdobie 7 rokov.

Prehlasujem, že som bol informovaný o svojich právach, ktoré so spracovaním osobných údajov na základe súhlasu súvisia, najmä s právom na odvolanie tohto súhlasu, právom namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ma týkajú, vrátane profilovania. Námietka sa podáva spoločnosti VELUX SLOVENSKO, spol. s r.o..spoločnosti VELUX SLOVENSKO, spol. s r.o., so sídlom Bratislava, Galvaniho 17/A, PSČ 821 04, IČ: 03134861 so zasielaním obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 Z.z, ktoré sa týkajú pozvánok na kurzy a školenia, aktuálnych informácií o novinkách, informácií o aktivitách na podporu Vašej firmy, výrobkov, služieb a ďalších marketingových akcií VELUX bez ohľadu na to, či sú organizované spoločnosťou VELUX SLOVENSKO, spol. s r.o. alebo iným subjektom. Ďalej beriem na vedomie, že súhlas so zasielaním obchodných oznámení môžem kedykoľvek odvolať.


Všeobecné pravidlá vernostného programu VELUX Profi klub    |    Právne dojednania   |    Cookies   |    GDPR   |    Kontakt

© 2024 Denné svetlo | Profi KLUB